Utorok 16. októbra. Meniny má Vladimíra

Svetové „Osobnosti osobne“ už opäť na Slovensku

Banky 12.03.2009 | 17:45 0 Komentárov

Ekonomická univerzita v Bratislave privíta 16. – 18. marca ďalšie významné osobnosti zo sveta. Na tému „verejné financie a ekonomická sloboda“ prídu prednášať Dr. Marián L. Tupý, Dr. Dan Mitchell a John O´Sullivan. Podujatie Osobnosti osobne už tradične podporuje Nadácia Tatra banky.

Cyklus prednášok a workshopov je pokračovaním série podujatí zameraných na zvýšenie kvality vzdelávania na slovenských univerzitách a vzdelávacích inštitúciách pod spoločným názvom Osobnosti osobne. Organizátormi sú nezávislé občianske združenie Virtual Scientific Laboratories, Ekonomická univerzita v Bratislave a Americká obchodná komora na Slovensku, s podporou Nadácie Tatra banky.

Intenzívny celodenný program zahŕňa každý deň tri hodinové prednášky na nadväzujúce témy, neformálny coffee break a panelovú diskusiu. Prednášajúcimi sú:

  • Dr. Marián L. Tupý z CATO Inštitútu vo Washingtone s témami význam ekonomickej slobody, ekonomická transformácia v postkomunistických krajinách strednej a východnej Európy a korupcia v strednej Európe,
  • Dr. Dan Mitchell z CATO Inštitútu vo Washingtone sa bude venovať problematike princípov dobrej daňovej politiky spolu s diskusiou o daňovej reforme a Lafferovej krivke, aspektom daňovej súťaže, daňovej harmonizácie a daňových rajov,
  • John O’Sullivan, riaditeľ Rádia slobodná Európa a Rádia slobody prinesie témy Trh štátov alebo kartel vlád?, Európa elít alebo Európa ľudí?, Európa ako svetový hráč a partner Spojených štátov alebo ideologický súper?

„Veríme, že vzájomná interakcia učiteľov a študentov Ekonomickej univerzity v Bratislave a odbornej verejnosti s prednášajúcimi, bude veľkým prínosom do budúcnosti pre všetky zúčastnené strany”, uviedol Dr. Urban Kováč z Virtual Scientific Laboratories, Univerzity Glasgow a Ekonomickej univerzity v Bratislave.

Viac informácii o podujatí na internetovej stránke.

Nadácia Tatra banky – Nadácia Tatra banky je prestížna filantropická inštitúcia, ktorá prostredníctvom programov a grantov prináša inšpiratívne okamihy, stretnutia s výnimočnými ľuďmi, podporuje najlepších študentov a vytvára atraktívne príležitosti na zvyšovanie kvality vzdelania. Jej hlavnou ambíciou je zvyšovanie úrovne vzdelávania. Aktivity Nadácie Tatra banky sa však okrem vzdelávania sústreďujú aj na oblasť podpory umenia a obnovy kultúrnych pamiatok.

Virtual Scientific Laboratories Virtual Scientific Laboratories (VSL) je moderné, neziskové a nezávislé občianske združenie, ktoré vzniklo v roku 2006. Poslaním občianskeho združenia VSL je podpora základného a aplikovaného vedeckého výskumu v ekonomickej oblasti, prispievanie k využitiu a šíreniu výsledkov výskumu v akademickej oblasti, ich zavádzanie do praxe a uskutočňovanie medzinárodnej vedeckej a vedecko-technickej spolupráce. Členovia VSL pôsobia na renomovaných zahraničných univerzitách (Dr. Urban Kováč – University of Glasgow, Dr. Maroš Servátka – University of Canterbury, Dr. Radovan Vadovič – Instituto Tecnologico Autonomo de Mexico), kde prednášajú a podieľajú sa na základnom výskume v ekonomickej oblasti. Členom a konateľom združenia je právnik Mgr. Ing. Michal Radosa.

Medzi aktivity, ktoré združenie Virtual Scientific Laboratories iniciovalo a spoluorganizovalo patrí návšteva nositeľa Nobelovej ceny za ekonómiu profesora Roberta Aumanna a Workshop na výučbu ekonómie pomocou experimentov, ktorý bol prvou akciou takéhoto charakteru v Európe. V júni 2008 VSL organizovalo prvú konferenciu pod názvom 1st Bratislava Economic meeting, kde sa stretli slovenskí ekonómovia pôsobiacich na zahraničných renomovaných univerzitách s ekonómami pôsobiacimi na domácich vedeckých pracoviskách. Ďalšou činnosťou VSL v spolupráci s Ekonomickou univerzitou v Bratislave je pozývanie renomovaných vedeckých kapacít v rôznych oblastiach ekonómie z USA prostredníctvom J. W. Fulbright Commission’s program for U.S. Fulbright Senior Specialists. Väčšina aktivít v oblasti ekonomického vzdelávania je uskutočňovaná s priamou podporou Nadácie Tatra banky.

Ekonomická univerzita v Bratislave Ekonomická univerzita v Bratislave je verejnou vysokou školou, ktorá zabezpečuje komplexné vzdelávanie v ekonomických a manažérskych študijných programoch. EU v Bratislave má takmer 70ročnú históriu. Je najväčšou univerzitou tohto zamerania v SR a tvorí ju 6 fakúlt: Národohospodárska fakulta, Obchodná fakulta, Fakulta hospodárskej informatiky, Fakulta podnikového manažmentu, Fakulta medzinárodných vzťahov a Podnikovohospodárska fakulta so sídlom v Košiciach. Univerzita ponúka vzdelávanie vo všetkých stupňoch vysokoškolského štúdia v 69 akreditovaných študijných programoch, z toho v 18 študijných programoch na bakalárskom štúdiu (1. stupeň štúdia) v 32 študijných programoch na inžinierskom štúdiu (2. stupeň štúdia) a 19 študijných programoch na doktorandskom štúdiu (3. stupeň štúdia). Štúdium vo všetkých študijných programoch je organizované podľa princípov európskeho systému transferu kreditov (ECTS). Na univerzite je možné na II. stupni študovať tri študijné programy v cudzích jazykoch – Medzinárodný manažment (v anglickom jazyku), Medzinárodný finančný manažment (v nemeckom jazyku) a Manažment predaja (vo francúzskom jazyku). Od akad. roku 2009/2010 sa na I. stupni štúdia otvára celouniverzitný študijný program Cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia. V súčasnosti študuje na univerzite na všetkých troch stupňoch štúdia cca 14 000 študentov a doteraz štúdium na univerzite absolvovalo viac ako 72 tisíc študentov.