Stvrtok 18. októbra. Meniny má Lukáš

Tatra banka uzatvorila rok 2008 s prevádzkovým ziskom vo výške 3,6 mld. Sk

Banky 24.02.2009 | 08:17 0 Komentárov

Prevádzkový zisk Tatra banky za rok 2008 vzrástol v porovnaní s rokom 2007 o 13,98 % a dosiahol úroveň 3,6 mld. Sk. Vyplýva to z predbežných individuálnych hospodárskych výsledkov banky k 31. decembru 2008.

Podľa predbežných individuálnych hospodárskych výsledkov Tatra banky k 31. decembru 2008 dosiahla Tatra banka prevádzkový zisk vo výške 3,6 mld. Sk. V porovnaní s rokom 2007 tak prevádzkový zisk vzrástol o 13, 98 %. Výnosy boli v roku 2008 pozitívne ovplyvnené pokračujúcim výrazným rastom objemu hypotekárneho a korporátneho financovania, ako aj pozitívnym vývojom vkladov klientov. Tatra banka sa aj naďalej sústredila na zvyšovanie efektívnosti a podarilo sa jej znížiť pomer nákladov a výnosov (Cost/Income ratio) na úroveň 54,06 % oproti 56,15 % z roku 2007. Bilančná suma Tatra banky prekročila hranicu 300 mld. Sk a dosiahla úroveň 317 mld. Sk, čo medziročne predstavuje nárast o 25,65 % (64,7 mld. Sk).

Pomer úverov k vkladom (Loan/Deposit ratio) bol k 31. 12. 2008 77,02 %. Objem depozít je v Tatra banke vyšší ako objem úverov. V depozitách banky pritom veľkú časť tvoria depozitá veľkých korporátnych klientov, ako aj retailových klientov. Tatra banka pokračovala v raste aj v oblasti vkladov klientov, ktorých objem stúpol medziročne o 39 mld. Sk na 225,6 mld. Sk. Výrazne k tomu prispel nárast termínovaných vkladov a to ako retailových, tak aj firemných klientov.

Objem úverového portfólia Tatra banky presiahol sumu 173 mld. Sk, čo predstavuje 24 % medziročný rast. Rast úverov zaznamenala Tatra banka u retailových aj firemných klientov. Stabilnú kvalitu portfólia potvrdzuje aj nízky podiel zlyhaných úverov na celkových úveroch (Non-performing loans ratio), ktorý medziročne poklesol na úroveň 1,40 %.

Vybrané finančné ukazovatele:

V mil. Sk

December 2007

December 2008

zmena %

Celkové aktíva

252 149

316 834

25,65 %

Úvery poskytnuté klientom brutto

140 098

173 762

24,03 %

Vklady klientov

186 560

225 607

20,93 %

Prevádzkové výnosy

11 307

13 050

15,42 %

Prevádzkové náklady

6 297

6 949

10,35 %

Čistý zisk

3 181

3 625

13,98 %

Pomer úverov k vkladom

75,10 %

77,02 %

2,56 %

Pomer nákladov a výnosov

56,15 %

54,06 %

-3,72 %

Pozn.: Predbežné individuálne hospodárske výsledky Tatra banky k 31. decembru 2008 podľa medzinárodných účtovných štandardov pre finančné výkazníctvo (IFRS). Porovnanie s výsledkami k 31. decembru 2007.