Piatok 19. októbra. Meniny má Kristián

Tlačová správa k finančnému uzavretiu projektu rýchlostnej cesty R1

Investície 31.08.2009 | 15:36 0 Komentárov

Ako už bola verejnosť informovaná stavebno-investičná firma Vinci dosiahla finančné uzatvorenie PPP projektu rýchlostnej cesty R1 na Slovensku.

Projekt zahŕňa financovanie, plánovanie, výstavbu, prevádzkovanie a údržbu 2×2 prúdovej rýchlostnej cesty na úseku dlhom 52 kilometrov východne od Bratislavy, ktorý prepojí mestá Nitru a Tekovské Nemce a zahŕňa aj južný obchvat mesta Nitra a severný obchvat Banskej Bystrice. 

Pôžičku poskytlo 13 bánk vrátane  Európskej banky pre obnovu a rozvoj (EBRD). Najväčší objem finančných zdrojov poskytla EBRD. Komerčnou bankou s najväčším finančným podielom je UniCredit Group (Bayerische Hypo-und Vereinsbank AG, München a UniCredit Bank Slovakia a. s, obe banky členovia skupiny UniCredit). UniCredit Bank Slovakia a. s. je zároveň jedinou lokálnou bankou, ktorá sa priamo zúčastnila finančného uzatvorenia transakcie (financial  close) a zároveň sa podieľa na investičnom úvere a úrokovom hedgingu (zafixovania úrokovej sadzby). UniCredit Bank Slovakia a. s. je taktiež aj tzv. Account Bank, čo znamená, že spravuje všetky účty, platby a finančné prostriedky projektu. Okrem toho banka plní úlohu agenta pre zábezpeky (Security Agent) a výlučného aranžéra úverového rámca pre financovanie potrieb  DPH. Znamená to, že ako jediná banka priamo poskytuje bilaterálny úver na DPH..

Jozef Barta, generálny riaditeľ UniCredit Bank Slovakia a. s. zdôrazňuje, že  „príprava projektu takéhoto rozsahu trvá niekoľko rokov“. Tento projekt sa začal riešiť v čase úspešného hospodárskeho rastu. UniCredit Bank Slovakia a. s. hľadala možnosti ako sa zapojiť do financovania projektu. „Som veľmi rád, že napriek finančnej kríze sa tento projekt podarilo finančne uzavrieť a dnes sa môže začať stavať“, hovorí Jozef Barta a dodáva, že „úspechom  celého projektu a všetkých zúčastnených je, že sa podarilo dohodnúť štruktúru financovania bez štátnych záruk a to počas finančnej krízy“. Podľa slov Jozefa Bartu „banka hľadala riešenia financovania s vedomím, že ide o projekt s výrazným celospoločenským významom, prvý pilotný projekt súkromnej rýchlostnej cesty na Slovensku vôbec. Budovanie takejto nadregionálnej dopravnej infraštruktúry pomáha rozvoju regiónov Slovenska a stavebné práce produkujú HDP, čo je práve počas krízy nezanedbateľným faktom“. 

Fakty k projektu R1:

Koncesionárska spoločnosť  GRANVIA, ktorú tvoria spoločnosť VINCI  Concessions (50%) a Meridiam Infrastructure(50%) uzatvorila  zmluvu o verejno-súkromnom partnerstve  PPP, ktorá je stanovená na 30 rokov a ktorej predmetom je výstavba rýchlostnej cesty R1. Zmluva o výstavbe zahŕňa investície v hodnote prevyšujúcej 1,2 miliardy eur. Spoločnosť uspela vo verejnej súťaži a za koncesionára bola zvolená Ministerstvom dopravy, pôšt a telekomunikácii Slovenskej republiky v marci tohto roku.

Štruktúra financovania zahŕňa nasledujúce oblasti:

  • akcionári spoločnosti GRANVIA poskytnú151 miliónov euro vo forme podriadeného dlhu.
  • senior dlh vo výške 980 euro  stanovený na 28 rokov.

UPOZORNENIE

Tento text je tlačová správa. Investujeme.sk zvereňuje komerčné oznamy a tlačové vyhlásenia v dodanom znení a nezodpovedá za ich obsah.