Stvrtok 18. októbra. Meniny má Lukáš

UniCredit Bank poskytne dôchodcom preddavky

EURO 08.12.2008 | 21:16 0 Komentárov

UniCredit Bank je pripravená poskytnúť v prvých dňoch nového roka 2009 svojim klientom – dôchodcom preddavok na dôchodok aj napriek konverzii systémov. Dôchodcom so splatnosťou dôchodkov v prvých dňoch roka banka poskytne preddavok na dôchodok, hoci dôchodok nebude ešte pripísaný na ich účte.

Z dôvodu prechodu na euro a konverzie systémov, bude na Slovensku do 5.1.2009 pozastavený platobný styk, čo v praxi znamená, že aj dôchodcovia, ktorí majú splatnosť svojich dôchodkov na začiatku mesiaca, by sa k svojim peniazom reálne dostali najskôr až 5.1.2009.

UniCredit Bank sa rozhodla vyjsť dôchodcom v ústrety a tým, ktorí majú splatnosť dôchodku v prvých dňoch v mesiaci (1. – 3.1.) a majú účet vedený v UniCredit Bank, vyplatí na požiadanie preddavok na dôchodok na svojich pobočkách do výšky 2000 Sk / 65 euro, a to aj v dňoch pozastaveného platobného styku, teda od 1. 1.– 4.1.2009.

UniCredit Bank pre tento účel vyplatí preddavky na dôchodok z vlastných zdrojov a bez odplatne. Uvedení dôchodcovia, pre ktorých je ich dôchodok často jediným príjmom, môžu jeho časť dostať v termíne ako sú zvyknutí.

UniCredit Bank sa na tento krok organizačne aj personálne pripravila.