Pondelok 22. októbra. Meniny má Sergej

UniCredit venuje 1 milión euro na pomoc Abruzzo

Banky 15.04.2009 | 13:35 0 Komentárov

Medzi 170 000 zamestnancami vo všetkých 22 krajinách, v ktorých skupina pôsobí bola vyhlásená zbierka.

Skupina UniCredit stojí blízko ľuďom postihnutých zemetrasením v Abruzzo (Taliansko) a aby dokázala svoju angažovanosť, vydelila 1 milión euro na pomoc regiónu.

V rámci solidárnej iniciatívy vyzýva Skupina svojich 170 000 zamestnancov v 22 krajinách, v ktorých pôsobí, na spoluprácu pri ďalšej pomoci prostredníctvom venovania sumy rovnajúcej sa hodinovej hrubej mzde.

UniCredit je pripravená koordinovať svoju snahu s talianskym bankovým systémom a s organizáciami sociálnej pomoci.

O skupine UniCredit Group

UniCredit je významnou medzinárodnou finančnou inštitúciou so silnými koreňmi v 22 európskych krajinách ako aj so zastúpeniami na iných 27 trhoch, s viac ako 40 miliónmi klientov, s viac ako 10 200 pobočkami, s približne 174 000 zamestnancami k 31. decembru 2008.

V regióne SVE prevádzkuje UniCredit najväčšiu medzinárodnú bankovú sieť s viac ako 4 000 pobočkami a zastúpeniami, v ktorých okolo 78 000 zamestnancov obsluhuje viac ako 28 miliónov zákazníkov.

Skupina pôsobí v nasledujúcich krajinách SVE: Azerbajdžan, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, Estónsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Kazachstan, Kirgizsko, Poľsko, Rumunsko, Rusko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko, Turecko a Ukrajina.