Stvrtok 18. január. Meniny má Drahomíra

Úvery vo VÚB rástli v 1. kvartály o 17 %

Banky 26.04.2017 | 16:33 0 Komentárov

VÚB evidovala ku koncu marca celkový objem úverov 11,0 mld. eur, čo je medziročný nárast o 17,3 percenta. Objem vkladov rástol o 14,2 percenta a dosiahol úroveň 9,9 mld. eur.

„Na začiatku roka skupina VÚB pokračovala vo výbornej obchodnej výkonnosti. Našu obchodnú stratégiu ocenili nielen klienti, ale aj odborná verejnosť a médiá. Od magazínu Global Finance sme získali ocenenie  Najlepšia banka na Slovensku pre rok 2017 a naše  hypotéky získali viacero cien a uznaní aj od ekonomického týždenníka Trend. Prevádzkový zisk skupiny vzrástol o 8,4 percenta,“ uviedol Alexander Resch, generálny riaditeľ VÚB.

Skupina VÚB vytvorila prevádzkový zisk vo výške 68,7 mil. eur a čistý zisk 43,9 mil. eur – nárast o 27 percent. V marci 2017 dosiahla skupina kapitálovú primeranosť 17 percent.

Vybrané finančné ukazovatele z konsolidovaného výkazu ziskov a strát a ostatných súčastí komplexného výsledku:

mil. eur

Marec 2017

Marec 2016

Zmena

Prevádzkové výnosy

132,6

137,0

–3,2%

Prevádzkové náklady

(63,9)

 (73,6)

–13,2%

Prevádzkový zisk pred tvorbou opravných položiek

68,7

63,4

8,4%

Zisk pred zdanením

56,4

45,4

24,2%

Čistý zisk za 3 mesiace

43,9

34,6

26,9%

Základný a zriedený zisk na akciu v eurách

3,39

2,66

27,4%

Pomer nákladov a výnosov (bez bank. odvodu)

43,7%

49,9%

–620bb

 

Vybrané finančné ukazovatele z konsolidovaného výkazu o finančnej situácii:

mil. eur

Marec 2017

Marec 2016

Zmena

Úvery klientom

10 980

9 360

17,3%

Vklady a úvery od klientov

9 916

8 683

14,2%

Celkové aktíva

14 597

12 715

14,8%

Do skupiny VÚB patrí VÚB banka a jej 100%-né dcérske spoločnosti Consumer Finance Holding, VÚB Factoring a VÚB Leasing. Skupina z konsolidovaného hľadiska taktiež zahŕňa i VÚB Generali DSS (podiel 50%).

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *