Stvrtok 18. októbra. Meniny má Lukáš

V kríze dosahuje úspechy ten, kto investuje do ľudí

Spoločnosť Salve Group, ktorá sa zaoberá finančným poradenstvom a predajom finančných produktov, sa môže prezentovať aj v krízových časoch významnými úspechmi nielen na domácej pôde.

Spoločnosť okrem iného úspešne expandovala aj na Ukrajinu, kde dosahuje pod značkou AFS Ukraine dlhodobo pozitívne výsledky. V rebríčku TOP-100 sprostredkovateľských spoločností Ukrajiny sa v tomto roku AFS Ukraine umiestnila na druhom mieste.  Prezident tejto spoločnosti, Peter Krištofovič, postúpil v rebríčku TOP- manažérov Ukrajiny v priebehu roka o päť stupňov a momentálne figuruje na 85 mieste.

Spoločnosť AFS Ukraine dosiahla za  dva roky svojho pôsobenia  jasné výsledky.  V súčasnosti má AFS Ukraine 14 regionálnych pobočiek, okolo 2300 spolupracovníkov a každý mesiac pribudne 230 – 250 nových ľudí. Rok 2008 spoločnosť uzatvorila s významným nárastom, obrat spoločnosti AFS sa zvýšil na 265 %.

„Jedna vec je dosahovať v biznise úspechy, keď ekonomika rastie, druhá vec je udržať si pozíciu na trhu v prudko sa zhoršujúcich ekonomických podmienkach,“ napísal Vasilij Povoroznik, hlavný redaktor časopisu Invest, ktorý výsledky ankety TOP-100 zverejnil. „Využiť krízovú situáciu vo svoj prospech môžu len tí, ktorí dokážu viac, ako len zaznamenať, že pravidlá hry sa zmenili. Hľadajú nové možnosti a dokážu zareagovať skôr ako ich konkurenti.“

Odborníci sa tiež zhodli na tom, že nad konkurenciou víťazia tí, ktorí sa venujú systematickej práci, vedia predvídať a dokážu sa starať aj o svoj „ľudský kapitál“. Ako povedal prezident druhej spoločnosti rebríčka Peter Krištofovič, „úspech našej práce závisí od toho, ako nám ľudia dôverujú, nakoľko sú nám oddaní, koľko im toho môžeme ponúknuť.“

Ak sa má vzťah klient – poradca úspešne rozvíjať, musí byť poradca schopný človek a spoločnosť, pre ktorú pracuje mu musí poskytovať kvalitné zázemie. Preto ASF Ukraine plne sprevádzkovala informačný portál. „Prostredníctvom tohto portálu má každý spolupracovník neustály prístup k všetkým informáciám dôležitým pre jeho činnosť,“ hovorí Peter Krištofovič. „Decentralizovali sme tiež základné vzdelávanie našich spolupracovníkov, ktoré dnes samostatne prebieha v štrnástich pobočkách našej spoločnosti.“

Tajomstvom úspechu je podľa slovenského finančníka aj správne zvolená stratégia a správny systém práce. „Táto stratégia nám priniesla viac ako milión klientov v krajinách Východnej Európy. Máme naplánovaný každý náš krok na najbližších 5 rokov.“ Ambiciózne sú aj ďalšie plány AFS Ukraine.„Pre našu spoločnosť neexistujú iné ambície ako stať sa lídrom,“ hovorí Peter  Krištofovič.  „V roku 2009 plánujeme zdvojnásobiť obrat z roku 2008, a to nie sú len slová, tieto plány sú podložené reálnym biznis plánom a investíciami,“ dodáva Peter Krištofovič. 

Projekt TOP-100 je postavený  na jednoduchej a transparentnej metodike; hodnotiteľmi sú top-manažéri spoločností, ktoré v uplynulom roku dosiahli na trhu vynikajúce úspechy. Manažéri hodnotia svojich kolegov a konkurentov, ale žiadny z nich nehodnotí sám seba. Hodnotenie lídrov podlieha trom skupinám kritérií. V prvej sú kritériá, ktoré charakterizujú reputáciu top-manažéra, jeho autoritu medzi kolegami a konkurentmi, aj jeho schopnosť zaštítiť záujmy spoločnosti a formovať jej pozitívny imidž. V druhej skupine hodnotených faktorov  je schopnosť efektívne rozvíjať spoločnosť pomocou najnovších metód a novátorstvo. V tretej sa hodnotí dynamika rozvoja spoločnosti a jej schopnosť ovládnuť nové trhy. 

UPOZORNENIE

Tento text je tlačová správa. Investujeme.sk zvereňuje komerčné oznamy a tlačové vyhlásenia v dodanom znení a nezodpovedá za ich obsah.