Utorok 16. októbra. Meniny má Vladimíra

V tomto roku by mohlo na Slovensku zbankrotovať až 800 firiem

Ostatné správy 04.01.2010 | 11:05 0 Komentárov

Poisťovacia skupina Euler Hermes očakáva tento rok v Slovenskej republike vyše 11-percentný pokles počtu insolvenčných konaní. Celosvetový Global Insolvency Index by mal po očakávanom 33-percentnom náraste v roku 2009 dosiahnuť nulu. Na Slovensku panuje minimálna ostražitosť v oblasti možného vymáhania pohľadávok vo fáze uzatvárania kontraktov.

4. januára 2010 Slovenskú republiku čaká v tomto roku podľa predpokladov nadnárodnej poisťovacej skupiny Euler Hermes mierny pokles počtu insolvenčných konaní. Počet firiem, ktoré sa dostanú do platobnej neschopnosti, by tak mohol klesnúť z predpokladaných 900 (v roku 2009) na 800 (v roku 2010). “Rozhodujúcim faktorom vo vývoji insolvenčných konaní bude podpora domáceho dopytu a miera stimulácie pracovného trhu zo strany vlády. Do úvahy je pritom potrebné zobrať okrem situácie na hlavných exportných trhoch SR aj možné vládne opatrenia vzhľadom na blížiace sa voľby,“ povedala k aktuálnej  prognóze konateľka Euler Hermes Servis, s.r.o., Helena Múdra.

Celosvetová prognóza, vypracovaná skupinou Euler Hermes, predpokladá v tomto roku rovnaký počet obetí platobnej neschopnosti, ako v roku 2009. Po 26-percentnom náraste Global Insolvency Indexu v roku 2008 a očakávanom 33-percentnom náraste v roku 2009 by mala hodnota indexu v tomto roku dosiahnuť nulu. Index sledujúci spoločnosti, ktoré ostanú insolventné a nebudú schopné platiť svoje záväzky, je pritom výsledkom prieskumu v krajinách tvoriacich vyše 81 % celosvetového HDP.

Medzi krajiny s najvýznamnejším predpokladaným nárastom platobnej neschopnosti v roku 2010 patria Taliansko (15 %), Grécko (15 %) a Nemecko (9 %), v Ázii je to  Hong Kong (23 %).

V reálnych číslach to napríklad pre Nemecko predstavuje takmer 34 000 bankrotov za uplynulý rok, pričom finančné straty len za prvých osem mesiacov minulého roka dosiahli 24,7 mld. eur a postihnutých bolo 145 tis. zamestnancov nemeckých firiem. Medzi najvýznamnejšie skrachované spoločnosti patrili obchodníci ako Arcandor AG a DWW Woolworth Deutschland GmbH & Co KG, odevná firma Escada AG a výrobcovia automobilových súčiastok Quimonda AG, Edscha AG a Wilhelm Karmann GmbH. V tomto roku by Nemecko mohlo podľa predpovede Euler Hermes zaznamenať takmer 37 000 insolvenčných konaní.

Česká republika by po 40-percentnom náraste v roku 2009 mala zaznamenať pokles insolvencií o 3 percentá. Počet zbankrotovaných firiem by tak mal dosiahnuť približne 1500.  V uplynulom roku sa do platobnej neschopnosti dostali napríklad firmy Kordárna, a.s., Bohemia Crystalex Trading, a.s.,  Moravia Energo, a.s., alebo  Crystalex, a.s.

Poľsko by podľa predikcií skupiny Euler Hermes malo zaznamenať tento rok nárast počtu platobne neschopných firiem o 10 %. Kým v roku 2008 tu dosiahol počet bankrotov 430, za vlaňajšok už by ich malo byť 620. Medzi najvýznamnejšími firmami, ktoré sa dostali do platobnej neschopnosti, vlani v Poľsku z hľadiska obratu patrili Pronox Technology S A, Maelow Polska SP Z O O a firma PPHU Duda Bis SP Z O O.

V Maďarsku stúpa počet bankrotov už 10 rokov. Na tento rok však štúdia Euler Hermes Group predpovedá tejto krajine nulový nárast insolvencií, ich počet by tam mal ostať na minuloročných 17 000. Medzi najväčšie bankroty sa vlani zaradili firmy DAM2004 Kft a Elektro Computer zrt.

“Slovensko je vo veľkej miere závislé od exportu a teda aj od vývoja v krajinách, kam náš vývoz smeruje. Exportujúce firmy by si ale mali zamerať na preverovanie svojich obchodných partnerov nielen v zahraničí, ale aj na domácom trhu,“ povedala k vývoju insolvenčných konaní konateľka Euler Hermes Servis, s.r.o., Helena Múdra. Zlepšenie obchodných výsledkov sa pritom dá okrem poistenia exportných úverov ovplyvniť aj poistením pohľadávok. Slovenská pobočka Euler Hermes zaznamenala v uplynulom roku vyše dvojnásobný nárast počtu záujemcov o túto službu.

O vyše 100 % vlani narástli aj nami sledované pohľadávky po lehote splatnosti. Medzi hlavné príčiny insolventnosti firiem pritom patria najmä klesajúci obrat pri zachovaní počtu zamestnancov, príliš malé rezervy na neočakávané udalosti a nedostatočný manažment dlžníkov,“ povedala Helena Múdra. Ako ďalej upozornila, v podnikateľskej sfére na Slovensku panuje minimálna ostražitosť v oblasti možného vymáhania pohľadávok vo fáze uzatvárania kontraktov.

“Skúsenosti z roku 2009 ukázali, že v čase prípravy obchodu málokto myslí na to, že pohľadávka ostane nezaplatená. Obchodná prax však umožňuje napríklad dohodnúť si rozhodcovskú doložku, výhradu vlastníckeho práva, alebo iné nástroje na ochránenie investície,“ upozornila Helena Múdra. Aj preto spoločnosť Euler Hermes zaviedla do svojho portfólia možnosť postúpenia poistených pohľadávok na inkaso do do Euler Hermes Servis, alebo  Euler Hermes Group. Po uplynutí 60 dní od splatnosti faktúry tak preberá inkaso Euler Hermes.

Euler Hermes je celosvetovým lídrom v poisťovaní úverov a jedným z lídrov v oblastiach  bondov, záruk a vymáhania pohľadávok. S viac než 6 200 zamestnancami v 50 krajinách ponúka Euler Hermes kompletné spektrum služieb pre správu B2B pohľadávok a v roku 2008 zaznamenala firma konsolidovaný obrat vo výške 2,2 mld. eur . Euler Hermes vytvoril databázu informácií, ktorá umožňuje analyzovať finančnú stabilitu 40 miliónov podnikov na celom svete. Hodnota skupinou chránených obchodných transakcií v roku 2008 predstavovala 800 mld. eur.

Euler Hermes, dcérska spoločnosť AGF a člen Allianz Group, je kótovaná na burze cenných papierov Euronext Paris. Skupina a jej hlavné dcérske úverové poisťovne  sú agentúrou Standard & Poor’s hodnotené AA-.

Spoločnosť Euler Hermes Servis začala na slovenskom trhu rozvíjať svoje obchodné aktivity od 1. júla 2004. Euler Hermes Servis, s.r.o. je sprostredkovateľom poistenia pohľadávok poisťovne Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s.

UPOZORNENIE

Tento text je tlačová správa. Investujeme.sk zverejňuje komerčné oznamy a tlačové vyhlásenia v dodanom znení a nezodpovedá za ich obsah.