Utorok 23. októbra. Meniny má Alojzia

Vďaka podpore od ČSOB si 11 základných škôl upraví svoje priestory

Banky 13.01.2010 | 09:45 0 Komentárov

V októbri 2009 ČSOB Finančná skupina v spolupráci s Asociáciou komunitných nadácií Slovenska vyhlásila druhý ročník grantového programu Krajšie školy. O grant do výšky 4 000 eur sa mohli uchádzať základné školy v troch regiónoch prostredníctvom partnerských komunitných nadácií. Do programu sa so svojimi projektmi zapojilo 47 základných škôl. ČSOB podporí 11 z nich celkovou sumou 27 093 eur.

Východiskom programu Krajšie školy  bola myšlienka budovania krajšieho prostredia škôl tak, aby sa v ňom deti cítili dobre a zároveň ich toto prostredie podnecovalo k tvorivému procesu.  „Kým v predchádzajúcom ročníku sme sa zamerali len na úpravu školských ihrísk, v tomto ročníku sme tému rozšírili aj o ďalšie školské priestory, vďaka čomu sa do programu mohlo zapojiť viac škôl,“ uviedla Tereza Molnár Copláková, riaditeľka Public Relations, ČSOB Finančná skupina. Medzi projektmi dominovali úpravy školských ihrísk, exteriérových ekoučební, ako aj vytváranie spoločenských miestností určených pre vzdelávacie a voľnočasové aktivity detí.

Školy mohli svoje granty predkladať prostredníctvom partnerských komunitných nadácií – Komunitnej nadácie Zdravé mesto, Komunitnej nadácie Bardejov a Nitrianskej komunitnej nadácie. ČSOB tak podporí štyri projekty v banskobystrickom kraji, tri projekty v prešovskom a štyri projekty v nitrianskom kraji celkovou sumou 27 093 eur. Realizácia projektov je naplánovaná do konca októbra 2010, kedy budú odovzdané do užívania.

Prehľad podporených projektov:

Subjekt

Názov projektu

Schválená suma

ZŠ Pieninská, Banská Bystrica

Pieninská záhrada hier a oddychu

2 000 €

SZŠ J. Bakossa, Škola u Filipa, Banská Bystrica

Voda – zázrak života

2 620 €

ZŠ s MŠ Sielnica

Detské dopravné ihrisko

1 830 €

ZŠ Tajovského, Banská Bystrica

Objavme radosť z učenia

2 680 €

ZŠ Wolkerova, Bardejov

Školské relaxačno – rehabilitačné centrum

3 000 €

ZŠ Raslavice

Školský dvor – učebňa biológie

3 000 €

ZŠ s MŠ Tulčík

Záhrada radosti, aktivity a poznania

3 000 €

Základná škola, Komárno

Farbím si svoj svet

1 176 €

Základná škola, Lok

V prírode a s prírodou k novým vedomostiam a k zvýšeniu prírodovedného uvedomenia

3 287 €

Základná škola, Tulipánová, Nitra

Vysaďme tulipán

3 300 €

Základná škola, Fatranská, Nitra

Digitálna knižnica

1 200 €

UPOZORNENIE

Tento text je tlačová správa. Investujeme.sk zverejňuje komerčné oznamy a tlačové vyhlásenia v dodanom znení a nezodpovedá za ich obsah.