Pondelok 23. októbra. Meniny má Alojzia

VÚB dosiahla vlani rast úverov o 17,5 percenta

Banky 23.02.2017 | 13:03 0 Komentárov

„Teší ma, že počas roku 2016 sme úspešne reagovali na nové výzvy bankového sektora, a to tak v zmysle makroekonomických podmienok, ako aj regulačného rámca. Spustili sme viacero projektov v retailovom aj korporátnom segmente, ktoré klienti ocenili. Náš proaktívny prístup priniesol 17,5 percentný rast úverov a 11,8 percentný rast vkladov,“ uviedol Alexander Resch, generálny riaditeľ VÚB.

Ku koncu decembra dosiahol celkový objem úverov 10,7 mld. eur a objem vkladov úroveň 9,6 mld. eur. VÚB dosiahla prevádzkové výnosy vo výške 555,8 mil. eur, vrátane jednorazového príjmu spojeného s VISA transakciou, čo predstavovalo medziročný nárast o 0,5 %.

Celkové prevádzkové náklady vzrástli vďaka odvodom spojeným s reguláciou a personálnym nákladom o 3,4 % na 273,4 mil. eur. Skupina VÚB tak vytvorila prevádzkový zisk vo výške 282,4 mil. eur (-2,1 %) a čistý zisk 156,8 mil. eur (-4,3 %).

Kapitálová primeranosť VÚB je stále silná. V decembri 2016 skupina VÚB dosiahla kapitálovú primeranosť 17,18 %, čím splnila minimálnu úroveň primeranosti stanovenú Národnou bankou Slovenska.

Vybrané finančné ukazovatele z konsolidovaného výkazu ziskov a strát a ostatných súčastí komplexného výsledku:

mil. eur

December 2016

December 2015

Zmena

Prevádzkové výnosy

555,8

552,8

0,5%

Prevádzkové náklady

(273,4)

 (264,4)

3,4%

Prevádzkový zisk pred tvorbou opravných položiek

282,4

288,4

–2,1%

Zisk pred zdanením

211,7

213,6

–0,9%

Čistý zisk za rok

156,8

163,9

–4,3%

Základný a zriedený zisk na akciu v eurách

12,08

12,63

–4,4%

Pomer nákladov a výnosov (bez bank. odvodu)

45,2%

44,2%

100 bps

Vybrané finančné ukazovatele z konsolidovaného výkazu o finančnej situácii:

mil. eur

December 2016

December 2015

Zmena

Úvery klientom

10 725

9 126

17,5%

Vklady a úvery od klientov

9 565

8 553

11,8%

Celkové aktíva

14 037

12 625

11,2%

Do skupiny VÚB patrí VÚB banka a jej 100%-né dcérske spoločnosti Consumer Finance Holding, VÚB Factoring a VÚB Leasing. Skupina z konsolidovaného hľadiska taktiež zahŕňa i VÚB Generali DSS (podiel 50%)

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *