Pondelok 30. marca. Meniny má Vieroslava

VÚB vyplatí dividendu 9,64 eura na akciu

Banky 15.04.2019 | 00:00 0 Komentárov

Riadne valné zhromaždenie VÚB banky rozhodlo, že za minulý rok bude banka vyplácať dividendu zo zisku vo výške 9,64 eura na akciu s menovitou hodnotou 33,20 eura.

RVZ tiež rozhodlo o rozdelení zisku za rok 2018 v celkovej výške 156,3 mil. eur, z čoho približne 80 percent pridelilo na dividendy akcionárov a približne 20 percent do nerozdeleného zisku podľa návrhu Predstavenstva banky.

 

Rozdelenie zisku za rok 2018
Dividendy akcionárom 125 049 101,50 EUR
Prídel do nerozdeleného zisku        31 236 986,46 EUR

Riadne valné zhromaždenie VÚB banky schválilo Výročnú správu za rok 2018, ako aj individuálnu účtovnú závierku a konsolidovanú účtovnú závierku, ktoré boli zostavené v súlade s Medzinárodnými štandardmi finančného výkazníctva v znení prijatom EÚ a schválilo aj zmenu Stanov tak, ako ich predložilo Predstavenstvom banky. Zároveň riadne valné zhromaždenie schválilo spoločnosť KPMG Slovensko spol. s r.o. za externého audítora banky na rok 2019.

Riadne valné zhromaždenie zároveň vzalo na vedomie uplynutie funkčného obdobia člena Dozornej rady spoločnosti Všeobecná úverová banka, a.s., Paola Sarcinelliho a vzdanie sa funkcií člena a predsedu Dozornej rady VÚB, a.s. Ignacia Jaquotota, vzdanie sa funkcií členky a podpredsedníčky Dozornej rady VÚB, a.s. Eleny Kohútikovej a vzdanie sa funkcie členov Dozornej rady VÚB, a.s. Christiana Schaacka a Lucu Finazziho.

Opätovne zvolilo do funkcie člena a predsedu Dozornej rady VÚB, a.s. Ignacia Jaquotota, do funkcie členky a podpredsedníčky Dozornej rady VÚB, a.s.  Ing. Elenu Kohútikovú, PhD., do funkcie členov Dozornej rady VÚB, a. s. Paoloa Sarcinelliho, Christiana Schaacka a Marca Fabrisa, ktorý nahradil vo funkcii člena dozornej rady Lucu Finazziho.

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *