Piatok 20. októbra. Meniny má Vendelín

VÚB zaznamenala v druhom štvrťroku rast úverov o 17 %

Banky 31.07.2017 | 11:08 0 Komentárov

Skupina VÚB, ktorá je členom medzinárodnej bankovej skupiny Intesa Sanpaolo, pokračovala v druhom štvrťroku v dobrej obchodnej výkonnosti. „Som rád, že sa nám aj v týchto náročných podmienkach podarilo dosiahnuť nadpriemerné obchodné výsledky vo všetkých hlavných segmentoch a zaznamenali sme 17,2%-ný nárast úverov a 7,1%-ný nárast vkladov,” uviedol Alexander Resch, generálny riaditeľ VÚB banky. Ku koncu júna dosiahol celkový objem úverov 11,4 mld. eur a objem  vkladov  dosiahol úroveň 10,0 mld. eur.

Skupina VÚB dosiahla prevádzkový zisk vo výške 158,2 mil. eur (3,7%) a čistý zisk vo výške 101,3 mil. eur (14,9%).

Kapitálová primeranosť VÚB zostala aj naďalej silná. Primeranosť kapitálu na úrovni Skupiny predstavovala v júni 2017 17,28%, čím splnila minimálne požiadavky stanovené Národnou bankou Slovenska.

Vybrané finančné ukazovatele z konsolidovaného výkazu ziskov a strát a ostatných súčastí komplexného výsledku:

EUR mil.

jún 2017

jún 2016

zmena

Prevádzkové výnosy

279,3

289,7

–3,6%

Prevádzkové náklady

(121,1)

 (137,1)

–11,7%

Prevádzkový zisk pred tvorbou opravných položiek

158,2

152,6

3,7%

Zisk pred zdanením

129,6

114,8

12,9%

Čistý zisk za 6 mesiacov

101,3

88,2

14,9%

Základný a zriedený zisk na akciu v eurách

7,80

6,80

14,7%

Pomer nákladov ku výnosom (okrem bankového odvodu)

39,05%

43,68%

–463 bps

Vybrané ukazovatele z konsolidovaného výkazu finančnej pozície:

EUR mil.

jún 2017

jún 2016

zmena

Úvery klientom

11 374

9 701

17,2%

Vklady a úvery klientov

10 020

9 357

7,1%

Celkové aktíva

14 760

13 336

10,7%

 

Ku 30. júnu 2017 do skupiny VÚB patrí VÚB banka a jej 100%-né dcérske spoločnosti Consumer Finance Holding, VÚB Factoring a VÚB Leasing. Skupina z konsolidovaného hľadiska taktiež zahŕňa VÚB Generali DSS (podiel 50%).

Pridaj komentár

Vaša e-mailová adresa nebude zverejnená. Vyžadované polia sú označené *