Pondelok 22. októbra. Meniny má Sergej

Výsledky mBank v roku 2008 prekročili očakávania investora

Banky 31.03.2009 | 17:28 0 Komentárov

Commerzbank: „Rozhodnutie o vstupe mBank na Slovensko bolo správnym krokom.“

Bratislava, 31. marca 2009 – On-line banka mBank oznámila finančné a obchodné výsledky za prvý rok svojho pôsobenia na slovenskom trhu. Podľa nich dosiahla bilančná suma banky k 31.12.2008 5,64 mld. Sk (cca. 187 mil. eur). Najväčší prírastok vkladov mBank zaznamenala v decembri 2008, kedy jej klienti vložili na depozitné účty takmer 1 mld. Sk (cca. 33 mil. eur). Banka ku koncu roka evidovala úvery a iné pohľadávky voči klientom v objeme 2,185 mld. Sk (cca. 72,5 mil. eur). V oblasti účelových úverov zabezpečených nehnuteľnosťou poskytla úvery vo výške 1,56 mld. Sk (takmer 52 mil. eur). Objem bezúčelových úverov zabezpečených nehnuteľnosťou dosiahol 400 mil. Sk (viac ako 13 mil. eur). Klienti od spustenia predaja spotrebných úverov v auguste 2008 vyčerpali do konca roka v tomto segmente úvery vo výške 217 mil. Sk (7,2 mil. eur). Ku koncu roka mBank získala na slovenskom trhu 58.600 klientov, ktorí si otvorili 90.000 bežných a sporiacich účtov. mBank uzatvorila rok 2008 s plánovaným záporným hospodárskym výsledkom vo výške 294,44 mil. Sk (9,77 mil. eur). Celková investícia súvisiaca so vstupom mBank na slovenský trh dosahuje až 10 mil. eur (cca. 300 mil. Sk) a jej návratnosť je plánovaná okolo roku 2016. „mBank plánuje dosiahnutie ziskovosti po prvýkrát v roku 2012. Súvisí to s proklientským nízkonákladovým modelom mBank založenom na nulových poplatkoch za väčšinu bankových služieb,“ uviedol Marek Duban, generálny riaditeľ mBank na Slovensku. Ako ďalej upresnil, vysoký počet získaných klientov vytvára veľkú základňu, ktorá mBank následným využívaním jej služieb prináša a prinesie vysokú mieru výnosov, vďaka ktorým sa zúročí celková investícia. „Sme radi, že sme nakoniec dosiahli podstatne lepšie hospodárske výsledky, ako sme pôvodne plánovali,“ uzatvára M. Duban.

S doterajšími výsledkami vyjadrila vysokú spokojnosť materská banka BRE Bank SA, ako aj predstavitelia jej hlavného akcionára – druhej najväčšej nemeckej banky Commerzbank. „Z pohľadu Commerzbank sme hrdí na úspech, ktorý počas prvého roka pôsobenia na trhu dosiahla mBank na Slovensku a v Čechách. Nikto v našej banke nepredpokladal, že mBank dosiahne takýto vysoký rast klientskej základne za taký krátky čas. Dosiahnuté výsledky výrazne prekročili všetky plánované ciele. Sme presvedčení, že rozhodnutie vstúpiť na tieto trhy bolo správnym krokom. Dokazuje to, že aj na stabilnom a relatívne nasýtenom bankovom trhu je možné získať výrazný trhový podiel, ak predstavíte odlišný a inovatívny prístup pri poskytovaní bankových služieb,“ približuje Rainer Ottenstein, ktorý v Commerzbank zodpovedá za riadenie aktivít tejto bankovej skupiny v strednej Európe.

Poľská banka BRE Bank SA, prostredníctvom ktorej mBank pôsobí na slovenskom a českom trhu, uzatvorila rok 2008 s historicky najvyšším ziskom pred zdanením vo výške 1 mld. PLN (cca. 211,6 mil. eur). Uvedený objem zisku výrazne presahuje úrovne ziskov väčšiny bánk na Slovensku. Dynamicky jej narástol aj počet klientov. Len v retailovom segmente oproti predošlému roku vzrástol ich počet až o 24% na 2,5 milióna. Spolu s klientmi mBank na Slovensku a v Čechách dosiahol celkový počet klientov BRE Bank SA až 2,8 milióna. BRE Bank SA poskytla v uplynulom roku korporátnej klientele a fyzickým osobám úvery v celkovom objeme 50,4 mld. PLN (cca. 10,66 mld. eur).

Informácie o spoločnosti:

mBank je retailovou divíziou elektronického bankovníctva jednej z najväčších poľských finančných inštitúcií BRE Bank SA. Tá sa špecializuje na poskytovanie bankových služieb pre veľké podnikateľské subjekty, medzinárodné korporácie, ako aj na segment malých a stredných podnikov. mBank vstúpila na slovenský trh v novembri 2007.