Nedeľa 21. októbra. Meniny má Uršuľa

Wüstenrot poisťovňa umožňuje klientom prerušiť platbu poistného

Poistenie 19.05.2009 | 13:19 0 Komentárov

Wüstenrot poisťovňa, a.s. od 1. mája umožňuje svojim klientom prerušiť platenie poistného. Ako prvá poisťovacia inštitúcia na Slovensku zároveň od nich nežiada, aby toto poistné neskôr doplatili. Klienti pritom počas celej doby ostávajú plnohodnotne poistení.

„Zo strany poistníkov pociťujeme vyšší záujem o pripoistenie pre prípad straty zamestnania. Kvôli tomu sme uviedli ku skoro všetkým produktom zadarmo takéto pripoistenie,“ hovorí Siegfried Fatzi, generálny riaditeľ a predseda predstavenstva Wüstenrot poisťovne, a. s. 

Prerušiť platbu poistného môžu poistníci až na dobu 6 mesiacov počas rokov 2009 a 2010. Týka sa to tých klientov, ktorí stratia prácu po 1. máji 2009, boli zaradení do evidencie uchádzačov o zamestnanie po 6 mesiacoch od uzavretia poistnej zmluvy a majú zaplatené poistné minimálne za 6 mesiacov. Túto mimoriadnu akciu môžu využiť aj v prípade, ak do evidencie uchádzačov o zamestnanie je zaradený manžel či manželka poistníka. 

Pri dokladovaní stačí, ak klient predloží aktuálne potvrdenie o vedení daného uchádzača v evidencii nezamestnaných. To vydáva na klientovu žiadosť príslušné pracovisko Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny.