Stvrtok 18. októbra. Meniny má Lukáš

Zamestnanci AXA na Slovensku budú pomáhať handicapovaným aj životnému prostrediu

Ostatné správy 11.06.2009 | 17:17 0 Komentárov

Zamestnanci finančnej skupiny AXA na Slovensku budú pomáhať v rámci celosvetového projektu AXA Srdcia v akcii. Dobrovoľníci z AXA sa tento rok zapájajú do akcie Naša Bratislava, ktorú organizuje nadácia Pontis. Na Slovensku sa podujatie AXA Srdcia v akcii bude konať po druhýkrát. Dobrovoľnícku pomoc pre ľudí v núdzi a pre všetkých, ktorí to potrebujú, organizuje AXA vo svete pravidelne od roku 1991.

Dobrovoľnícke podujatie AXA srdcia v Akcii sa uskutoční 12. júna 2009. Finančná skupina AXA sa zapojila do tejto akcie v rámci Našej Bratislavy, ktorú organizujú Nadácia Pontis a skupina firiem Engage. Zamestnanci bratislavských firiem budú ako dobrovoľníci pomáhať viac ako 40 neziskovým organizáciám. Zámerom podujatia nie je získavanie finančných prostriedkov. Dobrovoľníci venujú svoj čas, um, zručnosti a prispejú aj k tomu, že Bratislava bude ústretovejšia k ľudom, ktorí to majú v živote z rôznych dôvodov ťažšie. „Skupina AXA podporuje a organizuje dobrovoľnícke projekty pravidelne. Jedným z nich je podujatie AXA Srdcia v Akcii, ktoré je založené na poskytovaní pomoci ľuďom v núdzi.“, povedala Jana Tarčáková Janičová, hovorkyňa AXA na Slovensku. V každej krajine, kde AXA pôsobí, sa jej zamestnanci počas pracovného času zapájajú do rôznych podujatí. „Tento rok sa po prvýkrát zapojíme do Našej Bratislavy a pomáhať budeme na štyroch miestach. Kolegovia si tak mohli vyberať medzi jednotlivými aktivitami, najväčší záujem bol o sociálnu pomoc a o pomoc životnému prostrediu“, dodala Jana Tarčáková Janičová. 

Dobrovoľníci z AXA sa zapoja do štyroch aktivít: 

Tvorivé dielne pre znevýhodnené deti

Zúčastnení sa zapoja do dobrovoľníckych aktivít v domove sociálnych služieb Integra (domov slúži pre mentálne a zdravotne postihnuté deti). Pôjde o vychádzku s klientmi okolo neďalekého jazera Kuchajda. Keďže väčšina klientov je imobilných, pomoc firemných dobrovoľníkov bude spočívať v ich sprevádzaní a v rozhovoroch s klientami. Firemní dobrovoľníci sa môžu zapojiť do tvorivých dielní pre klientov a asistovať im pri práci (modelovanie, kreslenie, maľovanie).  

Výlet pre seniorov do Starého mesta

Výlet do Starého Mesta Bratislavy a návšteva kostola pre skupinu do 10 klientov Domova seniorov Charitas – pomoc pri presune dôchodcov po uliciach Starého Mesta BA (manipulácia a spravádzanie klientov na invalidnom vozíku). Cieľovou skupinou domova sú seniori, sociálne odkázaní a zdravotne postihnutí dospelí. Za rok 2008 mala organizácia 29 zamestnancov a starali sa spolu o 169 klientov.   

Ochrana lužných lesov, Čunovo

Dobrovoľníci sa zamerajú na realizáciu praktických aktivít v chránených územiach lužných lesov v Bratislave: Prírodná rezervácia Starý háj, Chránený areál Les v Hrabinách a Chránený areál Chorvátske rameno v Petržalke a Prírodná rezervácia Ostrovné lúčky v Čunove.

Venovať sa budú rôznym činnostiam – zbieranie odpadkov a odstraňovanie nelegálnych skládok odpadu, označovanie hraníc chránených území (maľovanie značiek farbou, upevňovanie plechových tabúľ), obnova informačného panelu, vysekávanie nežiadúcich nepôvodných drevín.

Čistenie potoka Vydrica, Železná studnička

Dobrovoľníci sa budú venovaž čisteniu okolia potoka Vydrica. Potrebné sú pracovné rukavice, pracovná obuv gumenná – mokrý terén. Stretnutie dobrovoľníkov v piatok aj v sobotu je na Železnej studničke.