Utorok 23. októbra. Meniny má Alojzia

Zástupcovia bankového sektora informovali podnikateľské subjekty o projekte SEPA

Banky 04.12.2009 | 12:17 0 Komentárov

Slovenská banková asociácia (SBA) dnes zorganizovala prvé SEPA fórum, ktorého cieľom je postupne oboznámiť odbornú a širokú verejnosť s projektom vytvorenia jednotnej európskej platobnej oblasti. Konferencie za zúčastnilo vyše 80 zástupcov podnikovej sféry z celého Slovenska.

„Vytvorenie jednotnej platobnej oblasti je dlhodobým procesom, ktorému sa bankový sektor intenzívne venuje. Proces zmien platobného priestoru bude náročný nielen pre banky a ich interné systémy ale aj pre klientov bánk. P reto ich chceme na ne dôkladne pripraviť. Ide o prvé oboznámenie podnikového sektora s týmto projektom. Veríme, že sériou stretnutí k tejto téme prispejeme k jednoduchšiemu zvládnutiu náročných zmien, “ informuje Ladislav Unčovský, výkonný riaditeľ SBA.

Cieľom SEPA je v rámci Európskeho hospodárskeho priestoru vytvoriť jednotnú platobnú oblasť, v ktorej obyvatelia a podnikateľské subjekty budú môcť realizovať a prijímať platby v eurách, či už v rámci jednej krajiny alebo medzi jednotlivými krajinami. Tieto procesy budú prebiehať za rovnakých podmienok, práv a povinností a bez ohľadu na národné hranice. „V praxi to môže znamenať napríklad to, že klientovi v budúcnosti postačí len jeden účet na všetky prevody, inkasá a trvalé príkazy v rámci oblasti krajín SEPA,“ doplnil Ladislav Unčovský.

O krem zástupcov SBA a bankového sektora s informáciami pre podnikateľov o projekte SEPA vystúpili aj zástupcovia Národnej banky Slovenska a Európskej komisie, ktorí oboznámili prítomných s implementáciou a prvými výsledkami projektu na Slovensku.

SEPA (Single Euro Payments Area)

Jednotná Euro platobné oblasť je integračná iniciatíva v oblasti platieb, riadená politicky na úrovni a v šírke EÚ, navrhnutá so zámerom zavŕšenia internej jednotnej trhovej a peňažnej únie. Oblasť však zahŕňa 27 členských štátov EÚ a Island, Liechtenštajnsko, Monako, Nórsko a Švajčiarsko. V dlhodobom horizonte sa očakáva, že jednotné SEPA platobné nástroje a systémy nahradia národné platobné systémy, ktoré sú dnes v Európe prevádzkované. Európska centrálna banka vníma SEPA ako podmienku pre finalizáciu peňažnej únie. Očakáva sa, že realizácia projektu v dlhodobom horizonte prinesie všetkým subjektom žijúcim a pôsobiacim v tomto priestore významné úspory.

UPOZORNENIE

Tento text je tlačová správa. Investujeme.sk zverejňuje komerčné oznamy a tlačové vyhlásenia v dodanom znení a nezodpovedá za ich obsah.