Utorok 16. októbra. Meniny má Vladimíra

Záujem klientov bánk o služby bankového ombudsmana rastie

Banky 05.05.2009 | 12:37 0 Komentárov

Bankový ombudsman zaznamenal v roku 2008 nárast počtu doručených podnetov od spotrebiteľov, zvýšený počet podnetov z oblasti investičných služieb a skvalitnenie spolupráce medzi bankami a bankovým ombudsmanom.

V roku 2008 prijal bankový ombudsman od klientov bánk celkovo 300 podnetov, z toho 273 nových podnetov a 27 podnetov, ktorých riešenie pokračovalo z roku 2007. Z celkového počtu podnetov bolo k 31.12.2008 ukončených 254 podnetov. Z nich v 70 prípadoch nebolo preukázané pochybenie banky, 40 podnetov bolo ukončených v prospech klienta a v 20 prípadoch bol podnet klienta odložený a konanie zastavené. Po prešetrení podaní bolo 121 podnetov odmietnutých a v 3 prípadoch bolo klientovi doporučené obrátiť sa na súd, prípadne orgány činné v trestnom konaní. K 31.12.2008 bolo 46 podnetov stále v štádiu riešenia.

Vo svojich podnetoch klienti, rovnako ako v minulom roku, najčastejšie nesúhlasia s postupom banky pri poskytovaní hypotekárnych a spotrebiteľských úverov (36%). Významnejší nárast, v porovnaní z rokom 2007, zaznamenali podnety z oblasti investičných služieb. Ich podiel sa zvýšil z 12% v roku 2007 na 18% v roku 2008. P odania týkajúce sa platobného styku a operácií s platobnými kartami dosiahli podiel 18%, bežné účty, termínované vklady a vkladné knižky 16%  a iné 12% (napr. stavebné sporenie, sprostredkovanie poistenia, ochrana osobných údajov).

“Naďalej zostáva najčastejším dôvodom problémov klientov skutočnosť, že takmer nečítajú svoje zmluvy, nepoznajú svoje práva a povinnosti, ktoré im vyplývajú zo zmluvných vzťahov uzavretých s bankou. Klienti sa často nevedia rozhodnúť pre vhodný produkt a  nechápu samotnú podstatu produktu, do ktorého vložili, či investovali svoje finančné prostriedky“, konštatuje banková ombudsmanka Eva Černá.

Z a účelom konzultácií, ktoré neboli oficiálne evidované ako podnety, navštívilo osobne v priebehu roku 2008 kanceláriu bankového ombudsmana 236 klientov bánk. So zámerom konzultácie sa na bankového ombudsmana obrátilo telefonicky mesačne v priemere 45 klientov a v priemere 20 otázok mesačne bolo zaslaných elektronickou poštou. 

„Prvý uzavretý rok činnosti úradu bankového ombudsmana jednoznačne potvrdil zámery  zriadenia . Charakter podnetov je pre banky signálom kde a ako skvalitniť služby pre svojich klientov “, zhodnotil výsledky Ladislav Unčovský, výkonný riaditeľ SBA.   

Základné fakty o činnosti ombudsmana

 

2007[1]

2008

Počet všetkých podnetov prešetrovaných

91

300

    Počet podnetov v štádiu riešenia

27

46

    Počet ukončených prípadov

64

254

       Počet prípadov s nepreukázaným pochybením banky

30

70

       Počet odmietnutých prípadov

15

121

       Počet zastavených prípadov

11

20

       Počet vyriešených prípadov v prospech klienta

8

40

       Iné prípady[2]

0

3

Kategorizácia prijatých podnetov

 

2007

2008

Počet prešetrovaných a neodmietnutých podnetov

76

179

Kategória: Hypotekárne a spotrebné úvery                                                                                                                         

30

65

Kategória: Bežné účty, termínované vklady, vkladné knižky                 

17

28

Kategória: Platobný styk a operácie s platobnými kartami                                                                              

16

32

Kategória: Investičné služby                                                                                                                                          

9

33

Kategória: Iné

4

21


[1]   V roku 2007 Bankový ombudsman vykonával svoju činnosť 4 mesiace (september – december), revidované údaje

[2]   Prípady, kde nešlo o etický ale výsostne právny spor s bankou, a preto bolo klientovi odporučené obrátiť sa na súd