Sobota 06. júna. Meniny má Norbert

Zima priniesla motoristom takmer 27-tisíc poistných udalostí

Poistenie 26.02.2009 | 11:43 0 Komentárov

Počas tohtoročnej zimy zaevidovala Allianz – Slovenská poisťovňa do 23. 2. 2009 26 814 nahlásených poistných udalostí, z toho 15 980 už vyplatila. Najvyšší počet poistných udalostí zaznamenala v havarijnom poistení, a to 14 233 a 12 581 v povinnom zmluvnom poistení (PZP).

V havarijnom poistení Allianz – SP vyplatila už sumu 11,4 mil. eur a v PZP 5,3 mil. eur.

V prípade poškodenia vozidla má motorista možnosť uplatniť si náhradu škody:

 • z havarijného poistenia Allianz – SP alebo
 • z povinného zmluvného poistenia zodpovednosti za škodu v prípade, ak za škodu zodpovedá iná osoba.

Najvyššiu škodu poisťovňa eviduje v havarijnom poistení vo výške 60 749 eur. Pri povinnom zmluvnom poistení najvyššia spôsobená škoda dosiahla výšku takmer 24 238 eur. V oboch prípadoch bola škoda zapríčinená stretom automobilu s iným vozidlom. Najčastejšie vznikali škody na pozemných komunikáciách, ktoré zapríčinili motoristi svojou nepozornosťou a neprimeranou jazdou.

Medzi najrizikovejšie faktory vplývajúce na vznik škôd pri havarijnom poistení patria:

 • náraz poisteného vozidla do iného stojaceho predmetu,
 • náraz iného vozidla do poisteného vozidla
 • a stret poisteného vozidla s iným pohybujúcim sa predmetom alebo osobou.

Pri PZP najviac škôd vzniklo:

 • stretom poisteného vozidla s iným vozidlom,
 • nárazom poisteného vozidla do iného stojaceho vozidla
 • a stretom poisteného vozidla s iným pohybujúcim sa predmetom alebo osobou.

Aj výtlky na cestách spôsobujú škody

Poškodenie  vozidla  zapríčinené výtlkom na ceste je možné uplatniť z havarijného poistenia vozidla, bez ohľadu na to, či udalosť prešetrovala polícia alebo nie. Každú hlásenú škodovú udalosť poisťovateľ posudzuje individuálne, podľa skutočností a dôkazov, ktoré má k dispozícii, a to v súlade s platnými poistnými podmienkami a zmluvnými dojednaniami príslušného produktu. Ak poisťovateľ vlastným šetrením zistí, že nie sú pochybnosti ohľadom vzniku škody a jej rozsahu, vyplatí klientovi uplatnené poistné plnenie.

Pokiaľ motorista havarijné poistenie nemá, môže si náhradu škody uplatniť zo zodpovednosti za škodu od správcu komunikácie alebo súdnou cestou. V takomto prípade musí motorista preukázať zodpovednosť príslušného správcu komunikácie za vzniknutú škodu. Motoristom preto odporúčame zdokumentovať škodu a jej rozsah priamo na mieste, napr. vlastnou fotodokumentáciou, prípadnými svedeckými výpoveďami a pod.

Škody spôsobené pádom snehu

V prípade, že vznikne škoda na zaparkovanom motorovom vozidle v dôsledku pádu snehu alebo ľadu z budovy či inej nehnuteľnosti, najjednoduchšie je využiť havarijné poistenie. Ak vozidlo nie je havarijne poistené, môže si motorista svoje nároky uplatniť voči správcovi budovy alebo majiteľovi budovy. V prípade, že majiteľ alebo správca budovy má poistenú všeobecnú zodpovednosť v niektorej poisťovni pôsobiacej na slovenskom trhu, je potrebné, aby si svoje nároky uplatnil u konkrétneho poisťovateľa.

Allianz – SP ponúka viacero možností ako nahlásiť škodovú udalosť

Allianz – Slovenská poisťovňa ponúka svojim klientom viacero možností ako hlásiť škody na motorových vozidlách, čím sa výrazne skracuje a zjednodušuje riešenie škodovej udalosti.

V prípade, že vznikne škoda na motorovom vozidle, ktoré je havarijne poistené v Allianz – Slovenskej poisťovni, alebo ak za škodu zodpovedá osoba v ASP povinne zmluvne poistená, môže klient škodovú udalosť nahlásiť jedným z nasledovných spôsobov:

 • osobne – na ktorejkoľvek pobočke Allianz – Slovenskej poisťovne, 
 • poštou – vyplnené a podpísané tlačivo klient zašle poštou do ktorejkoľvek pobočky Allianz – Slovenskej poisťovne. Formuláre na nahlasovanie škôd sú dostupné vo všetkých pobočkách spoločnosti, alebo si ich klient môžete stiahnuť na internetovej stránke www.allianzsp.sk,
 • telefonicky – škody z  havarijného poistenia a povinného zmluvného poistenia môže klient nahlásiť na bezplatnej infolinke 0800 122 222,
 • prostredníctvom internetu
 • škody z havarijného poistenia,
 • škody z povinného zmluvného poistenia,
 • škody na zdraví (poškodený) z povinného zmluvného poistenia,
 • prostredníctvom zmluvného servisu Allianz – Slovenskej poisťovne.